БҮРТГЭЛИЙН ХУУДАС(とうろく シート)

  Овог нэр
  (なまえ)

  Төрсөн он сар өдөр(せいねんがっぴ)

  Хүйс(せいべつ)

  Эр(だんせい)Эм(じょせい)Бусад(そのた)

  Утасны дугаар(でんわばんごう)

  Цахим (Е-майл) хаяг(メールアドレス)

  ХХҮЕГ-т бүртгэлтэй эсэх (GOLWS とうろくに ついて)

  Хийх ажлын төрөл(きぼうする しごと)

  Япон хэлний мэдлэгийн түвшин(にほんご の しかく)

  JLPT

  JFT‐Basic

  Бусад(そのた)


  WТа бөглөж дууссаны дараа бөглөсөн агуулгаа дахин шалгасны үндсэн дээр илгээх товчийг дарна уу.
  (すべて の きにゅう が かんりょう したら、ないよう を かくにん して、した の「おくる」ボタン を クリック して ください。)

   

  PageTop