Chính sách bảo mật

Ở trung tâm hỗ trợ nguồn nhân lực nước ngoài tỉnh Ibaraki (nói cách khác, là tại trung tâm), về việc sử dụng và thu thập thông tin cá nhân dựa vào 「Điều khoản liên quan đến bảo hộ thông tin cá nhân tỉnh Ibaraki 」sẽ được sử dụng một cách hợp lý.như sau.

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Các thông tin cá nhân khi đăng kí ở tại trung tâm, và các hệ thống trung tâm cung cấp thì sẽ được sử dụng với các mục đích dưới đây.

  • Liên hệ về hỗ trợ việc làm và hội thảo….
  • Để trả lời các câu hỏi khác nhau do người dùng yêu cầu
  • Để tạo dữ liệu thống kê và điều tra bảng câu hỏi.
  • Ngoài ra, để cung cấp các dịch vụ hỗ trợ thông qua trung tâm này

Quản lý thông tin cá nhân

Tại trung tâm, được thực thi các biện pháp bảo mật để tránh làm mất, lạm dụng hay sử dụng thông tin cá nhan vào mục đích khác. Thông tin cá nhân được bảo quản dưới môi trường an toàn không thể truy cập bởi người dùng.

Công khai・Sửa chữa・Xóa bỏ thông tin cá nhân

Tại trung tâm, sẽ quản lý chính xác nhất và mới nhất thông tin cá nhân nhận được một cách có thể. Trường hợp có lời đề nghị của người sử dụng hoặc người đại diện ủy quyền theo quy định pháp luật thì thông tin đăng kí sẽ được công bố. Ngoài ra. còn thực hiện cả trường hợp xóa thông tin cá nhân (rút khỏi hội nhóm). Ngoài chính chủ hoặc người được ủy thác theo quy định của chính phủ thì sẽ không chấp nhận lời đề nghị khác.
Tuy nhiên, nếu xóa thông tin đăng kí, sẽ có trường hợp phát sinh ra các dịch vụ không thể cung cấp Những câu hỏi liên quan tới việc xóa bỏ, chỉnh sửa hay công bố thông tin cá nhân, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau

Location Tầng 1, tòa The Hirosawa City Kaikan,745 Atokawa, Senbacho, Mito, Ibaraki T310 – 0851 Thời gian
Telephone No. 029-239-3304
FAX No. 029-239-3305
Opening Hours 9:00~17:00 thứ 2~thứ 6 ( tiếng Anh và tiếng Việt cần hẹn lịch trước )

Cung cấp thông tin cá nhân cho người thứ 3

Về nguyên tắc chung, thì những thông tin cá nhân sẽ không được cung cấp cho người thứ 3. Tuy nhiên, những trường hợp dưới đây có thể được cung cấp.

  • Khi được sự chấp thuận của người đương sự
  • Các tổ chức tỉnh ngoài trung tâm, trường hợp sử dụng thông tin cá nhân ở mức độ cần thiết để thực hiện các thẩm quyền. Khi có lý do sử dụng thích hợp thông tin cá nhân.
  • Trường hợp cung cấp cho cơ quan hành chính khác như Đất nước, tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương … Phía nhận sự cung cấp là văn phòng hoặc doanh nghiệp sử dụng thông tin cá nhân để thực hiện các thẩm quyền cần thiết. và khi có lý do thích hợp để sử dụng thông tin cá nhân.
  • Khi có lý do đặc biệt để cung cấp thông tin cá nhân bảo lưu khác, khi việc cung cấp thông tin minh bạch, đem lại lợi ích cho người sử dụng đương sự.

Sử dụng dữ liệu thống kê

Trang web này sử dụng cookie cho mục đích mở rộng nội dung và vận hành trang web Thông tin thu được theo cách này là ẩn danh, không xác định được người dung cá nhân. Chức năng này cho phép từ chối thu thập thông tin cá nhân bằng cách vô hiệu hóa Cookie Để biết thêm chi tiết, hãy kiểm tra mô tả chức năng trình duyệt sử dụng web

Bảo hành và giới hạn trách nhiệm

Sử dụng trang web của 「Trung tâm hỗ trợ nhân lực nước ngoài Ibaraki」được thực hiện dưới sự chịu trách nhiệm của người dùng. Liên quan tới các tổn thất xảy ra do sử dụng thông tin nhiều chủng loại được lấy từ các trình duyệt khác cài đặt trang chủ hoặc link trang chủ, trung tâm sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

Về việc thay đổi hay thông báo

Nội dung chính sách bảo mật này có thể bị thay đổi mà không báo trước. Vì không thể liên lạc cho người dùng mỗi lần sử dụng nên khi sử dụng xin vui lòng tham khảo nội dung mới nhất tại trang chính.

Về việc ủy quyền bên ngoài

Trang web này có thể ủy quyền bộ phận ngoài sử dụng thông tin cá nhân nêu trên. Khi ủy quyền,sẽ lựa chọn người kinh doanh được coi là sử dụng thông tin cá nhân 1 cách hợp lý, chỉ đạo, giám sát cho thực thi quản lý.

agree
PageTop