Хувийн мэдээллийн талаархи Баримтлал

Ибараки Мужийн гадаад ажилчдыг дэмжих төв(цаашид тус төв гэж нэрлэнэ)ーд хувийн мэдээллийг цуглуулах・ашиглах талаар,「Ибараки Мужийн хувийн мэдээллийг хамгаалах тухай захирамж」-д үндэслэн дараах байдлаар шийдвэрлэх болно.

Хувийн мэдээллийг ашиглах зорилго

Тус төвд бүртгүүлэх үед болон тус төвөөс санал болгосон системд бүртгүүлсэн хувийн мэдээллийг, тус төв нь доорх зорилгоор ашиглах болно.

  • Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих болон семинартай холбоотой мэдээлэл түгээхэд
  • Хэрэглэгч өөрөө зөвшөөрсөний үндсэнд төрөл бүрийн асуултанд хариулахад
  • Статистик мэдээллийн судалгаа болон санал асуултанд хариулахад
  • Түүнээс гадна тус төвөөр дамжуулан дэмжлэг үйлчилгээ үзүүлэх үед

Хувийн мэдээллийн хадгалалт

Тус төв нь өөрийн удирдлагад байгаа хувийн мэдээллийг алдах, буруугаар ашиглах, засварлагадахаас урьдчилан сэргийлэхийн төлөө чанга хамгаалалтыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Хувийн мэдээллийг энгийн хэрэглэгч нэвтэрч чадахгүй аюулгүй орчинд хадгалж байдаг.

Хувийн мэдээллийг задлах・засварлах・устгах

Тус төв нь хүлээн авсан хувийн мэдээллийг аль болох үнэн зөв бөгөөд хамгийн сүүлийн шинэчлэгдсэн байдлаар хадгалдаг. Хэрэглэгч өөрөө эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөс хүсэлт ирсэн тохиолдолд бүртгүүлсэн мэдээллийг задруулна. Мөн хүсэлт ирүүлсэн тохиолдолд, мэдээллийг устгах(бүртгэлийг цуцлах)болно. Түүнчлэн, хэрэглэгч өөрөө эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөс өөр хүний хүсэлт хүлээж авах боломжгүй. Гэвч, бүртгэлийг устгахад зарим үйлчилгээг ашиглах боломжгүй болох магадлалтай юм. Хувийн мэдээллийг задлах・засварлах・устгах зэрэгтэй холбоотой асуудлаар доорхи хаягаар холбогдоно уу.

хаяг Шуудангийн дугаар 310‐0851
Ибараки муж, Мито хот, Сенбачо, Сакасагава 745
Хиросава хот танхимын өргөтгөлийн 1 давхар
Утас 029-239-3304
Факс 029-239-3305
Ажиллах цаг (Ажлын өдөр)9 цагаас 17 цаг хүртэл
※Бямба болон Ням гараг・ Жилийн эцэс・Баяр ёслолын өдрүүдэд амарна

Хувийн мэдээллийг гуравдагч этгээдэд дамжуулах

Ерөнхий дүрмийн дагуу бүртгэлтэй хувийн мэдээллийг гуравдагч этгээдэд дамжуулахгүй. Гэхдээ доорх тохиолдолд хувийн мэдээллийг гуравдагч этгээдэд дамжуулж болно.

  • Тус хэрэглэгчийн зөвшөөрөлд үндэслэн дамжуулах
  • Тус төвөөс гадна мужийн байгууллага, хариуцах захиргааны алба гүйцэтгэхэд шаардлагатай хэм хэмжээнд хадгалагдсан хувийн мэдээллийг тус төв дотроо ашиглах болон тус хадгалагдсан хувийн мэдээллийг ашиглах онцгой шалтгаан байгаа тохиолдолд
  • Улс, хот дүүрэг болон бусад засгийн газрын байгууллагад дамжуулах бол хүлээн авагч тал бичиг хэргийн болон алба гүйцэтгэгчид шаардлагатай хэм хэмжээнд хадгалагдсан хувийн мэдээллийг ашиглах ба тус хадгалагдсан хувийн мэдээллийг ашиглах онцгой шалтгаан байгаа тохиолдолд
  • Хувийн мэдээллийг дамжуулах нь хэрэглэгчид ашигтай болох нь тодорхой үед болон хадгалагдсан хувийн мэдээллийг дамжуулах онцгой шалгаан байгаа тохиолдолд

Статистик мэдээлэлд ашиглах

Тус мэдээллийн хуудас нь контентийг өргөжүүлэх болон мэдээллийн хуудасыг ажиллуулах зорилгоор cookieーг ашигладаг. Үүнд үндэслэн олж авсан мэдээлэл нь нууцлагдсан нэрээр байдаг, хувь хэрэглэгчийг олж тогтоох боломжгүй болно. Онцлог нь Cookieーг идэвхигүй болгосноор мэдээлэл цуглуулахаас татгалзах боломжтой. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг веб хөтчийн функцын тайлбараас шалгана уу.

Баталгаа болон хариуцлагийн хэм хэмжээ

Ибараки Мужийн гадаад ажилчдыг дэмжих Төвийн сайт ашиглахдаа хэрэглэгч өөрийн хариуцлагын хүрээнд ашиглана. Тус сайт болон тус сайтын хуудсанд тавигдсан бусад мэдээлийн сайтаас олж авсан олон төрлийн мэдээллийг ашигласанаар бий болсон хохиролд уг төв огт хариуцлага хүлээхгүй болно.

Өөрчлөлт болон мэдэгдлийн тухай

Энэхүү Хувийн мэдээллийн талаархи баримтлалын агууллагыг урьдчилан мэдэгдэхгүйгээр өөрчлөх тохиолдол ч бий. Тухай бүрт нь хэрэглэгчрүү холбоо барих боломжгүй учир хэрэглэх үедээ үндсэн хуудасны шинэчлэгдсэн мэдээллийг шалгана уу.

Гадаад хэлцлийн тухай

Тус сайт нь дээрх хувийн мэдээллийн ашиглалтыг гадны байгууллагаар хянаж шалгуулах боломжтой. Хянаж шалгах байгууллагаар хувийн мэдээллийг зөвөөр ашигладаг гэж хүлээн зөвшөөрөгдсөн байгууллагыг сонгодог бөгөөд, зөвөөр ашиглах хэрэгжилтэнд зааварлах・хяналт тавих болно.

Гадна хэлэлцэг

Компаний нэр: ХХК Will of Work

agree
PageTop